U kunt zowel een klacht over een product als over de geboden dienstverlening indienen. U kunt een klacht indienen door een email te schrijven naar info@orange-audio.com. U krijgt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Binnen een termijn van 14 dagen krijgt u van ons een inhoudelijke reactie op uw klacht.

 

Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen via het Europees ODR Platvorm via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Retouradres

OrangeAudio
Genieweg 4
3641 RH Mijdrecht

Nieuwsbrief

We sturen ongeveer één keer per maand een email. In de mail sturen we informatie over acties en nieuwe producten.